97 15 22 42 mail@ikastfys.dk
Åbent alle dage: 05.00 - 23.00

Alle har behov
for at træne

Styrketræningscenter med professionel rådgivning fra erfarne fysioterapeuter
En del af Ikast Fysioterapi & Træning

Abonnementsvilkår


Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler godkender kunden, Fysikken er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort. 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Fysikken må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Fysikken er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. 

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Fysikken eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned af det pågældende abonnement. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra Fysikkens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Fysikken ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Bero

Hvis du ønsker at sætte dit abonnement i bero, kan du henvende dig på vores e-mail eller når der er fysioterapeut i træningscentret (se vagtplanen). Som udgangspunkt bevilges min. 1 måned og max. 2 mdr.s pause. I en sådan periode vil din chip ikke være aktiv. Bero kan bevilges i særlige tilfælde af langvarig sygdom, skader eller anden god grund. 

 

Behandling af personoplysninger

Fysikken har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop.

Fysikken indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.fysikken-ikast.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Fysikken , at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Fysikken som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Fysikken gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Fysikken fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Fysikken

Danmarksgade 1

7430 Ikast

CVR-nr: 79116513

Tlf.: +45 97 15 22 42

E-mail: mail@ikastfys.dk

Åbent alle dage: 05.00 - 23.00

UDVIKLET AF: SØGEMEDIER A/S - COOKIEPOLITIK